แจ้งหมดเขตเพิ่มหรือลบรายการแข่งขัน วันพุธที่ 21 ก.ย. 2559 เวลา 16.30 น.
ด่วน! ทางคณะกรรมการฯ  แจ้งให้ขยายเวลาเพิ่มรายการแข่งขันในกรณีรายการนั้นมี ร.ร. เข้าแข่งขันตั้งแต่ 1 ร.ร. ขึ้นไป หรือกรณีพิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากระบบแก้ไข-เปลี่ยนตัว   ภายในวันศุกร์ ที่ 23 ก.ย. 2559 เวลา 16.30 น.   บันทึกข้อความผ่าน ผอ. ร.ร. ของท่าน  Scan บันทึกเป็นไฟล์ pdf ส่งมาทางอีเมล watcom610@gmail.com   (สำหรับกำหนดการอื่นๆ ยังเหมือนเดิม)  ที่มา :  http://north66.sillapa.net/sm-tak1/ 

----------  ประกาศเดิม ---------
ด่วนมาก! ประกาศจากฝ่ายวิชาการ โรงเรียนตากพิทยาคม เปิดโอกาสให้ทุกโรงเรียน*เพิ่มรายการแข่งขันที่มีคู่แข่งขันตั้งแต่ 1 ร.ร. เป็นต้นไปหรือกรณีพิเศษต่างๆ เช่น การโยกย้ายรายการ การลบรายการ หรือกรณีพิเศษอื่นๆ ขยายเวลาภายในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 16.30 น. บันทึกข้อความ ให้ ผอ. ร.ร. ของท่านอนุมัติ บันทึกไฟล์เป็นชนิด pdf ส่งมาที่อีเมล watcom610@gmail.com *หมายเหตุ การเพิ่มรายการแข่งขันถ้าไม่มี ร.ร. ใดแข่ง ไม่อนุญาตเพิ่มในช่วงนี้
วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 19:06 น.