การตรวจสอบรายชื่อ แก้ไขหรือเปลี่ยนตัวนักเรียนผู้เข้าแข่งขันหรือครูผู้ฝึกสอน
 ทุกโรงเรียน โปรดตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข เปลี่ยนตัว (หรือเพิ่มชื่อถ้ายังไม่ครบ) ของชื่อ-นามสกุลนักเรียนผู้เข้าแข่งขันหรือครูผู้ฝึกสอน  ตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ ที่  23  ก.ย. 2559  เวลา 16.30 น.   ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 เขตพื้นที่ฯ สพม.38 จ.ตาก กลุ่มที่ 1  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแก้ไขหรือเปลี่ยนตัวที่นี่  http://tps.comsci.info/art66-2559/form-change-art66-2559/    ที่มา :  north66.sillapa.net/sm-tak1  สำหรับ Admin แต่ละ ร.ร. ดูคู่มือระบบแก้ไขหรือเปลี่ยนตัวที่ลิงก์นี้    http://tps.comsci.info   สำหรับหลักเกณฑ์แนวทางการแก้ไขชื่อ/เปลี่ยนตัว นักเรียน-ครูผู้สอน จาก สพฐ. คลิกที่นี่   

ตามกำหนดการเปิดระบบ สพม. และ ร.ร. เพื่อตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => 19 - 23  ก.ย. 2559  ให้ Admin ศิลปหัตถกรรมฯ  สพม.38 จ.ตาก กลุ่ม1 ทุกท่านศึกษาแนวทาง การแก้ไขชื่อ/เปลี่ยนตัว นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน-ครูผู้ฝึกสอน  ปีการศึกษา 2558 - 2559  รวมทั้งศึกษาคู่มือและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ   เพื่อให้ ผอ. ร.ร หรือผู้อำนวยการสถานศึกษาอนุมัติ   คลิกที่ลิงก์นี้      สำหรับคู่มือการเพิ่มชื่อหรือแก้ไขหรือเปลี่ยนตัวฯ  ดูประกาศคู่มือการใช้งานขนาดใหญ่ที่นี่   
http://tps.comsci.info
วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 09:01 น.