หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก กลุ่มที่ 1
ณ จุดการแข่งขันที่ 3 โรงเรียนตากพิทยาคมและโรงเรียนผดุงปัญญา
ระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงปัญญา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงปัญญา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงปัญญา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงปัญญา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงปัญญา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงปัญญา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงปัญญา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงปัญญา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงปัญญา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงปัญญา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงปัญญา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงปัญญา อาคาร 4 ใต้ถุนอาคาร 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงปัญญา อาคาร 4 ใต้ถุนอาคาร 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่นายวัชระ วงษ์ดี อีเมล watcom610@gmail.com โทรศัพท์มือถือ 084-595-2366
โทรศัพท์ ณ ห้องวิชาการ ร.ร.ตากพิทยาคม 055-511134 ต่อ 123
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]