หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก กลุ่มที่ 1
ณ จุดการแข่งขันที่ 3 โรงเรียนตากพิทยาคมและโรงเรียนผดุงปัญญา
ระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 9 (อาคาร 115 ปี เป็นอาคารใหม่สีส้ม) ชั้น 2 ห้อง 9205 6 ต.ค. 2559 08.30 น.-12.00 น.
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 อาคาร 9 (อาคาร 115 ปี เป็นอาคารใหม่สีส้ม) ชั้น 2 ห้อง 9205 6 ต.ค. 2559 13.00 น.-16.00 น.
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 9 (อาคาร 115 ปี เป็นอาคารใหม่สีส้ม) ชั้น 2 ห้อง 9204 6 ต.ค. 2559 08.30 น.-12.00 น.
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 9 (อาคาร 115 ปี เป็นอาคารใหม่สีส้ม) ชั้น 2 ห้อง 9204 6 ต.ค. 2559 13.00 น.-16.00 น.
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคารหอประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้อง กาญจนาภิเษก 4 (อยู่ใต้หอประชุมฯ) 6 ต.ค. 2559 08.30 น.-12.00 น.
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคารหอประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้อง กาญจนาภิเษก 4 (อยู่ใต้หอประชุมฯ) 6 ต.ค. 2559 08.30 น.-12.00 น.
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 9 (อาคาร 115 ปี เป็นอาคารใหม่สีส้ม) ชั้น 2 ห้อง 9206 6 ต.ค. 2559 08.30 น.-12.00 น.
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 111 ปี (อยู่หน้าเสาธง มีหลังคาเป็นอลูซิงค์) 6 ต.ค. 2559 08.30 น.-12.00 น.
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 9 (อาคาร 115 ปี เป็นอาคารใหม่สีส้ม) ชั้น 2 ห้อง 9203 6 ต.ค. 2559 08.30 น.-12.00 น.
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 9 (อาคาร 115 ปี เป็นอาคารใหม่สีส้ม) ชั้น 2 ห้อง 9203 6 ต.ค. 2559 13.00 น.-16.00 น.
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิทยาคม ศาลาธรรม 1 (อยู่ใกล้ประตูทิศตะวันตก) 6 ต.ค. 2559 08.30 น.-12.00 น.
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม ศาลาธรรม 1 (อยู่ใกล้ประตูทิศตะวันตก) 6 ต.ค. 2559 13.00 น.-16.00 น.
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 9 (อาคาร 115 ปี เป็นอาคารใหม่สีส้ม) ชั้น 2 ห้อง 9202 6 ต.ค. 2559 08.30 น.-12.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่นายวัชระ วงษ์ดี อีเมล watcom610@gmail.com โทรศัพท์มือถือ 084-595-2366
โทรศัพท์ ณ ห้องวิชาการ ร.ร.ตากพิทยาคม 055-511134 ต่อ 123
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]