หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม 23 40 30
2 002 โรงเรียนชัยมงคลพิทยา 30 59 45
3 004 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 78 216 131
4 003 โรงเรียนท่าชัยวิทยา 35 70 52
5 007 โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 47 118 77
6 008 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 50 119 67
7 012 โรงเรียนวังทองวิทยา 19 33 21
8 014 โรงเรียนศรีนคร 69 190 105
9 015 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 112 265 157
10 017 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 129 326 193
11 016 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 16 26 19
12 018 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 24 33 31
13 019 โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 34 89 49
14 011 โรงเรียนเมืองด้งวิทยา 29 61 39
15 010 โรงเรียนเมืองเชลียง 80 185 118
16 009 โรงเรียนพระหฤทัย 0 0 0
17 006 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 0 0 0
18 005 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 5 10 6
19 013 โรงเรียนวัดหนองโว้งวิทยา 11 24 17
รวม 791 1864 1157
3021

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]