หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.สุโขทัย 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 129 121 95.28% 6 4.72% 0 0% 0 0% 127
2 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 112 82 87.23% 11 11.7% 0 0% 1 1.06% 94
3 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 78 67 88.16% 4 5.26% 4 5.26% 1 1.32% 76
4 โรงเรียนเมืองเชลียง 80 64 87.67% 6 8.22% 1 1.37% 2 2.74% 73
5 โรงเรียนศรีนคร 69 51 78.46% 8 12.31% 4 6.15% 2 3.08% 65
6 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 50 37 80.43% 7 15.22% 2 4.35% 0 0% 46
7 โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 47 29 65.91% 7 15.91% 8 18.18% 0 0% 44
8 โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 34 19 67.86% 4 14.29% 4 14.29% 1 3.57% 28
9 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 24 19 82.61% 2 8.7% 2 8.7% 0 0% 23
10 โรงเรียนท่าชัยวิทยา 35 18 60% 6 20% 5 16.67% 1 3.33% 30
11 โรงเรียนเมืองด้งวิทยา 29 18 69.23% 5 19.23% 2 7.69% 1 3.85% 26
12 โรงเรียนชัยมงคลพิทยา 30 17 65.38% 7 26.92% 2 7.69% 0 0% 26
13 โรงเรียนวังทองวิทยา 19 12 63.16% 5 26.32% 2 10.53% 0 0% 19
14 โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม 23 10 47.62% 7 33.33% 4 19.05% 0 0% 21
15 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 16 10 66.67% 4 26.67% 1 6.67% 0 0% 15
16 โรงเรียนวัดหนองโว้งวิทยา 11 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
17 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 5 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]