หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 55 134 81
2 003 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 83 186 120
3 004 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 29 57 42
4 006 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 55 127 83
5 007 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 30 62 42
6 008 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 28 58 40
7 009 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 13 23 19
8 010 โรงเรียนลิไทพิทยาคม 35 66 51
9 011 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 116 358 193
10 012 โรงเรียนหนองตูมวิทยา 35 77 59
11 013 โรงเรียนอุดมดรุณี 96 265 126
12 002 โรงเรียนไกรไนวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 64 129 89
13 005 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 58 134 77
รวม 697 1676 1022
2698

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวภัทร์วดี มูลดี โทร.095-3067345 E-mail: phatwadeest@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]