หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.สุโขทัย 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 116 109 96.46% 3 2.65% 0 0% 1 0.88% 113
2 โรงเรียนอุดมดรุณี 96 85 92.39% 5 5.43% 0 0% 2 2.17% 92
3 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 83 63 84% 8 10.67% 2 2.67% 2 2.67% 75
4 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 58 44 75.86% 10 17.24% 1 1.72% 3 5.17% 58
5 โรงเรียนไกรไนวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 64 43 79.63% 3 5.56% 3 5.56% 5 9.26% 54
6 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 55 38 79.17% 4 8.33% 4 8.33% 2 4.17% 48
7 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 55 37 75.51% 7 14.29% 2 4.08% 3 6.12% 49
8 โรงเรียนลิไทพิทยาคม 35 22 81.48% 1 3.7% 0 0% 4 14.81% 27
9 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 29 22 91.67% 0 0% 0 0% 2 8.33% 24
10 โรงเรียนหนองตูมวิทยา 35 20 74.07% 5 18.52% 0 0% 2 7.41% 27
11 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 28 20 74.07% 1 3.7% 3 11.11% 3 11.11% 27
12 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 30 16 59.26% 5 18.52% 1 3.7% 5 18.52% 27
13 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 13 9 69.23% 2 15.38% 1 7.69% 1 7.69% 13
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวภัทร์วดี มูลดี โทร.095-3067345 E-mail: phatwadeest@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]