หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 323 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 อาคาร7 ห้อง 726 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
2 324 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 อาคาร7 ห้อง 726 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
3 329 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 อาคาร7 ห้อง ศูนย์ฝรั่งเศส 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
4 601 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 อาคาร7 ห้อง ศูนย์ฝรั่งเศส 7 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
5 320 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 อาคาร7 ห้อง 727 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
6 322 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 อาคาร7 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
7 632 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 อาคาร7 ห้อง 725 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
8 633 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 อาคาร7 ห้อง 725 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
9 665 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 อาคาร7 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
10 666 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 อาคาร7 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
11 667 การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 อาคาร7 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
12 668 การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 อาคาร7 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
13 669 ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 อาคาร7 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
14 670 ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 อาคาร7 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
15 671 ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 อาคาร7 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
16 672 ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 อาคาร7 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
17 673 การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 อาคาร7 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
18 674 การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 อาคาร7 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
19 675 การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 อาคาร7 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
20 676 การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 อาคาร7 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวภัทร์วดี มูลดี โทร.095-3067345 E-mail: phatwadeest@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]