.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.�
----------------------------------- ระดับเขตพื้นที่ ----------------------------------
enlightenedรับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับจังหวัดพะเยา�27-29 สิงหาคม 2559
enlightenedตรวจสอบรายชื่อ แก้ไขข้อมูลนักเรียน/ครู จังหวัดพะเยา�2-6 กันยายน 2559
enlightenedปริ้นบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันจังหวัดพะเยา�7-11 กันยายน 2559
enlightenedการแข่งขันทักษะวิชาการครั้งที่ 66 จังหวัดพะเยา�28 - 30 กันยายน 2559
enlightenedประกาศผลการแข่งขัน�หลังจบการแข่งขัน
enlightenedพิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน�ตั้งแต่ 4 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

---------------------------------- ระดับภาคเหนือ-----------------------------------
enlightenedโอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค > 1-15 พ.ย. 2559
enlightenedตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 16 พ.ย. 2559
enlightenedแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค > 17-24 พ.ย. 2559
enlightenedตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 25-30 พ.ย. 2559
enlightenedพิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค > 1 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป
วันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 10:18 น.