สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พะเยาพิทยาคม 68 27 12 107 110 7 2 1 119
2 เชียงคำวิทยาคม 57 20 10 87 88 14 1 1 103
3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 22 30 23 75 83 20 7 0 110
4 ปงพัฒนาวิทยาคม 18 17 7 42 46 10 9 2 65
5 แม่ใจวิทยาคม 17 13 13 43 54 12 2 3 68
6 ราชประชานุเคราะห์ 24 15 13 14 42 48 15 1 2 64
7 ปงรัชดาภิเษก 14 17 20 51 62 14 8 1 84
8 ดอกคำใต้วิทยาคม 13 18 13 44 59 21 9 1 89
9 ฟากกว๊านวิทยาคม 13 12 10 35 48 17 4 1 69
10 ภูซางวิทยาคม 12 20 8 40 43 11 4 0 58
11 จุนวิทยาคม 12 16 7 35 44 12 3 1 59
12 ขุนควรวิทยาคม 12 11 6 29 37 8 6 1 51
13 ดงเจนวิทยาคม 10 15 12 37 47 14 10 2 71
14 ถ้ำปินวิทยาคม 10 8 15 33 39 11 5 0 55
15 ฝายกวางวิทยาคม 8 14 11 33 39 16 8 1 63
16 เชียงม่วนวิทยาคม 7 8 14 29 40 18 1 2 59
17 งำเมืองวิทยาคม 4 9 7 20 28 5 4 1 37
18 พญาลอวิทยาคม 4 9 5 18 21 13 10 2 44
19 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1 3 2 6 7 4 2 0 13
20 ปิยมิตรวิทยา 1 3 2 6 3 8 7 3 18
21 พะเยาประสาธน์วิทย์ 1 2 7 10 16 2 5 0 23
รวม 319 285 218 822 962 252 108 25 1,322