สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พะเยาพิทยาคม 110 7 2 1 119
2 เชียงคำวิทยาคม 88 14 1 1 103
3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 83 20 7 0 110
4 ปงรัชดาภิเษก 59 14 8 1 81
5 ดอกคำใต้วิทยาคม 56 20 9 1 85
6 แม่ใจวิทยาคม 48 11 2 3 61
7 ราชประชานุเคราะห์ 24 47 14 1 2 62
8 ดงเจนวิทยาคม 47 13 10 2 70
9 ฟากกว๊านวิทยาคม 44 13 4 1 61
10 ปงพัฒนาวิทยาคม 44 9 9 2 62
11 จุนวิทยาคม 43 12 3 1 58
12 ภูซางวิทยาคม 43 11 4 0 58
13 ฝายกวางวิทยาคม 39 16 8 1 63
14 เชียงม่วนวิทยาคม 37 17 1 2 55
15 ถ้ำปินวิทยาคม 34 11 5 0 50
16 ขุนควรวิทยาคม 32 8 6 1 46
17 งำเมืองวิทยาคม 28 5 4 1 37
18 พญาลอวิทยาคม 19 11 10 2 40
19 พะเยาประสาธน์วิทย์ 16 2 5 0 23
20 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 7 4 2 0 13
21 ปิยมิตรวิทยา 3 8 7 3 18
รวม 927 240 108 25 1,300