สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พะเยาพิทยาคม 110 7 2 1 119
2 เชียงคำวิทยาคม 88 14 1 1 103
3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 83 20 7 0 110
4 ปงรัชดาภิเษก 62 14 8 1 84
5 ดอกคำใต้วิทยาคม 59 21 9 1 89
6 แม่ใจวิทยาคม 54 12 2 3 68
7 ฟากกว๊านวิทยาคม 48 17 4 1 69
8 ราชประชานุเคราะห์ 24 48 15 1 2 64
9 ดงเจนวิทยาคม 47 14 10 2 71
10 ปงพัฒนาวิทยาคม 46 10 9 2 65
11 จุนวิทยาคม 44 12 3 1 59
12 ภูซางวิทยาคม 43 11 4 0 58
13 เชียงม่วนวิทยาคม 40 18 1 2 59
14 ฝายกวางวิทยาคม 39 16 8 1 63
15 ถ้ำปินวิทยาคม 39 11 5 0 55
16 ขุนควรวิทยาคม 37 8 6 1 51
17 งำเมืองวิทยาคม 28 5 4 1 37
18 พญาลอวิทยาคม 21 13 10 2 44
19 พะเยาประสาธน์วิทย์ 16 2 5 0 23
20 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 7 4 2 0 13
21 ปิยมิตรวิทยา 3 8 7 3 18
รวม 962 252 108 25 1,347