หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 55 107 84
2 002 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 39 86 50
3 003 โรงเรียนจุนวิทยาคม 61 144 76
4 007 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 79 171 108
5 008 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 94 223 142
6 009 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 59 128 79
7 010 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 74 180 113
8 011 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 88 218 142
9 013 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 64 112 76
10 014 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 46 90 64
11 015 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 24 54 32
12 016 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 121 404 191
13 018 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 70 158 95
14 019 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 61 184 85
15 021 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 69 178 115
16 004 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 110 266 180
17 005 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 108 344 167
18 006 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 63 135 79
19 020 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 76 163 111
20 023 โรงเรียนประชาบำรุง 0 0 0
21 012 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 21 43 28
22 017 โรงเรียนพินิตประสาธน์ 0 0 0
23 022 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 13 25 16
รวม 1395 3413 2033
5446

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ครูศิริขวัญ วงค์ชุมพันธ์ โทรศัพท์ 0932454645, ครูจารุณี ขันใจ โทรศัพท์ 0817193381 ครูสมัย จันทาทุม โทรศัพท์ 0898522408
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]