หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 121 110 91.67% 7 5.83% 2 1.67% 1 0.83% 120
2 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 108 88 84.62% 14 13.46% 1 0.96% 1 0.96% 104
3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 110 83 75.45% 20 18.18% 7 6.36% 0 0% 110
4 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 88 62 72.94% 14 16.47% 8 9.41% 1 1.18% 85
5 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 94 59 65.56% 21 23.33% 9 10% 1 1.11% 90
6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 76 54 76.06% 12 16.9% 2 2.82% 3 4.23% 71
7 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 70 48 68.57% 17 24.29% 4 5.71% 1 1.43% 70
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 69 48 72.73% 15 22.73% 1 1.52% 2 3.03% 66
9 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 79 47 64.38% 14 19.18% 10 13.7% 2 2.74% 73
10 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 74 46 68.66% 10 14.93% 9 13.43% 2 2.99% 67
11 โรงเรียนจุนวิทยาคม 61 44 73.33% 12 20% 3 5% 1 1.67% 60
12 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 61 43 74.14% 11 18.97% 4 6.9% 0 0% 58
13 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 63 40 65.57% 18 29.51% 1 1.64% 2 3.28% 61
14 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 64 39 60.94% 16 25% 8 12.5% 1 1.56% 64
15 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 59 39 70.91% 11 20% 5 9.09% 0 0% 55
16 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 55 37 71.15% 8 15.38% 6 11.54% 1 1.92% 52
17 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 39 28 73.68% 5 13.16% 4 10.53% 1 2.63% 38
18 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 46 21 45.65% 13 28.26% 10 21.74% 2 4.35% 46
19 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 24 16 69.57% 2 8.7% 5 21.74% 0 0% 23
20 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 13 7 53.85% 4 30.77% 2 15.38% 0 0% 13
21 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 21 3 14.29% 8 38.1% 7 33.33% 3 14.29% 21
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ครูศิริขวัญ วงค์ชุมพันธ์ โทรศัพท์ 0932454645, ครูจารุณี ขันใจ โทรศัพท์ 0817193381 ครูสมัย จันทาทุม โทรศัพท์ 0898522408
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]