หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา
ณ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 28-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 112 30 ก.ย. 2559 09.00น.เป็นต้นไป ห้องกรรมการตัดสิน ห้อง328
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 122 30 ก.ย. 2559 09.00น.เป็นต้นไป
-
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 123 30 ก.ย. 2559 09.00น.เป็นต้นไป
-
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 124 30 ก.ย. 2559 09.00น.เป็นต้นไป
-
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 323 30 ก.ย. 2559 09.00น.เป็นต้นไป
-
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 324 30 ก.ย. 2559 09.00น.เป็นต้นไป
-
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 325 30 ก.ย. 2559 09.00น.เป็นต้นไป
-
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 326 30 ก.ย. 2559 09.00น.เป็นต้นไป
-
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 121 30 ก.ย. 2559 09.00น.เป็นต้นไป
-
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 125 30 ก.ย. 2559 09.00น.เป็นต้นไป
-
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 126 30 ก.ย. 2559 09.00น.เป็นต้นไป
-
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ลานใต้ถุนอาคาร1 30 ก.ย. 2559 09.00น.เป็นต้นไป
-
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ลานใต้ถุนอาคาร1 30 ก.ย. 2559 09.00น.เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ครูศิริขวัญ วงค์ชุมพันธ์ โทรศัพท์ 0932454645, ครูจารุณี ขันใจ โทรศัพท์ 0817193381 ครูสมัย จันทาทุม โทรศัพท์ 0898522408
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]