หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา
ณ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 28-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 125 29 ก.ย. 2559 09.00-16.30
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 126 29 ก.ย. 2559 09.00-16.30
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ถนนหน้าอาคาร1 29 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ถนนหน้าอาคาร1 29 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม ห้องมินิโฮมเธียเตอร์ 29 ก.ย. 2559 12.00-16.30
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม ห้องมินิโฮมเธียเตอร์ 29 ก.ย. 2559 09.00-16.30
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม ใต้ถุนอาคารพ่อขุนงำเมือง 29 ก.ย. 2559 09.00-16.30
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม ใต้ถุนอาคารพ่อขุนงำเมือง 29 ก.ย. 2559 09.00-16.30
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 112 29 ก.ย. 2559 09.00-16.30
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 405 29 ก.ย. 2559 09.00-16.30
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 123 29 ก.ย. 2559 09.00-16.30
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 124 29 ก.ย. 2559 09.00-16.30
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 121-122 29 ก.ย. 2559 09.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ครูศิริขวัญ วงค์ชุมพันธ์ โทรศัพท์ 0932454645, ครูจารุณี ขันใจ โทรศัพท์ 0817193381 ครูสมัย จันทาทุม โทรศัพท์ 0898522408
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]