หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 46 104 72
2 004 โรงเรียนลองวิทยา 105 255 175
3 005 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 49 96 59
4 006 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 89 192 134
5 007 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 71 139 104
6 008 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 83 250 138
7 001 โรงเรียนเทพนารี 24 36 32
8 003 โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม 0 0 0
รวม 467 1072 714
1786

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]