หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.แพร่ 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนลองวิทยา 105 93 94.9% 5 5.1% 0 0% 0 0% 98
2 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 89 70 79.55% 13 14.77% 2 2.27% 3 3.41% 88
3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 83 65 80.25% 10 12.35% 3 3.7% 3 3.7% 81
4 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 71 56 78.87% 8 11.27% 3 4.23% 4 5.63% 71
5 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 49 27 62.79% 11 25.58% 1 2.33% 4 9.3% 43
6 โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 46 22 56.41% 12 30.77% 2 5.13% 3 7.69% 39
7 โรงเรียนเทพนารี 24 16 69.57% 3 13.04% 2 8.7% 2 8.7% 23
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]