หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ณ โรงเรียนลองวิทยา
วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนลองวิทยา อาคาร 1 เอราวัณ ชั้น 121 ห้อง 121 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนลองวิทยา อาคาร 1 เอราวัณ ชั้น 121 ห้อง 121 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนลองวิทยา อาคาร 1 เอราวัณ ชั้น 122 ห้อง 122 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนลองวิทยา อาคาร 1 เอราวัณ ชั้น 122 ห้อง 122 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนลองวิทยา อาคาร 1 เอราวัณ ชั้น 124 ห้อง 124 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนลองวิทยา อาคาร 1 เอราวัณ ชั้น 124 ห้อง 124 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนลองวิทยา อาคาร 1 เอราวัณ ชั้น 125 ห้อง 125 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนลองวิทยา อาคาร 1 เอราวัณ ชั้น 125 ห้อง 125 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนลองวิทยา อาคาร 1 เอราวัณ ชั้น 126 ห้อง 126 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนลองวิทยา อาคาร 1 เอราวัณ ชั้น 123 ห้อง 123 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนลองวิทยา อาคาร 1 เอราวัณ ชั้น 123 ห้อง 123 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนลองวิทยา อาคารเชาวรัตน์ ห้อง ใต้ถุนอาคารเชาวรัตน์ 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนลองวิทยา อาคารเชาวรัตน์ ห้อง ใต้ถุนอาคารเชาวรัตน์ 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]