หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ณ โรงเรียนลองวิทยา
วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนลองวิทยา อาคาร 2 ไอยรา ชั้น 3 ห้อง 221 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 7
09.00 เป็นต้นไป
-
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนลองวิทยา อาคาร 2 ไอยรา ชั้น 2 ห้อง 211 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 7
09.00 เป็นต้นไป
-
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนลองวิทยา อาคาร 2 ไอยรา ชั้น 2 ห้อง 216 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 7
09.00 เป็นต้นไป
-
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนลองวิทยา อาคาร 2 ไอยรา ชั้น 2 ห้อง 215 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 7
09.00 เป็นต้นไป
-
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนลองวิทยา อาคาร 2 ไอยรา ชั้น 2 ห้อง 214 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 7
09.00 เป็นต้นไป
-
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนลองวิทยา อาคาร 2 ไอยรา ชั้น 2 ห้อง 213 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 7
09.00 เป็นต้นไป
-
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนลองวิทยา อาคาร 2 ไอยรา ชั้น 2 ห้อง 218 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 7
09.00 เป็นต้นไป
-
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนลองวิทยา อาคาร 2 ไอยรา ชั้น 3 ห้อง 228 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 7
09.00 เป็นต้นไป
-
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนลองวิทยา อาคาร 2 ไอยรา ชั้น 3 ห้อง 222 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 7
09.00 เป็นต้นไป
-
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนลองวิทยา อาคาร 2 ไอยรา ชั้น 2 ห้อง 212 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 7
09.00 เป็นต้นไป
-
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนลองวิทยา หอประชุมโรงยิม 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 7
09.00 เป็นต้นไป
-
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนลองวิทยา หอประชุมโรงยิม 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 7
09.00 เป็นต้นไป
-
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]