ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่1)
ณ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขตโกศัยนคร
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 651
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 77.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเจริญราษฎร์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 63.50 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 63 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 59.50 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 52.50 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์แพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 44 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 31.25 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 28.25 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน