ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่1)
ณ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขตโกศัยนคร
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 288
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเจริญราษฎร์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 62 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 60 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 60 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 52 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 50 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนเมืองแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 50 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 48 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 42 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 38 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน