หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 33 55 41
2 004 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม 7 9 6
3 006 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 97 259 141
4 009 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 124 344 191
5 011 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 47 98 58
6 013 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 56 128 78
7 018 โรงเรียนสองพิทยาคม 75 209 104
8 020 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 29 52 39
9 012 โรงเรียนเมืองแพร่ 44 113 71
10 017 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา 44 104 71
11 001 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 30 93 43
12 002 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์แพร่ 21 28 26
13 005 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 28 79 41
14 007 โรงเรียนบ้านไผ่ย้อย 3 3 3
15 019 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 8 41 14
16 008 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์ 48 87 66
17 010 โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา 0 0 0
18 014 โรงเรียนร้องเข็มวิทยา 0 0 0
19 016 โรงเรียนวังฟ่อนวิทยา 0 0 0
20 015 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 39 89 57
รวม 733 1791 1050
2841

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาว วณิชชา แม่นยำ | อีเมล wanitcha@piriyalai.ac.th
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ | โทรศัพท์ 054-511104 โทรสาร 054-522210
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]