หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.แพร่ 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 124 107 89.17% 11 9.17% 2 1.67% 0 0% 120
2 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 97 84 88.42% 8 8.42% 1 1.05% 2 2.11% 95
3 โรงเรียนสองพิทยาคม 75 54 73.97% 11 15.07% 6 8.22% 2 2.74% 73
4 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 56 31 56.36% 13 23.64% 6 10.91% 5 9.09% 55
5 โรงเรียนเมืองแพร่ 44 30 68.18% 8 18.18% 4 9.09% 2 4.55% 44
6 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 47 23 50% 10 21.74% 6 13.04% 7 15.22% 46
7 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์ 48 18 39.13% 18 39.13% 4 8.7% 6 13.04% 46
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 39 18 48.65% 10 27.03% 3 8.11% 6 16.22% 37
9 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 29 14 53.85% 5 19.23% 4 15.38% 3 11.54% 26
10 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 30 13 46.43% 8 28.57% 6 21.43% 1 3.57% 28
11 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา 44 12 29.27% 18 43.9% 6 14.63% 5 12.2% 41
12 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 28 12 44.44% 7 25.93% 4 14.81% 4 14.81% 27
13 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 33 11 37.93% 7 24.14% 4 13.79% 7 24.14% 29
14 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์แพร่ 21 8 40% 7 35% 2 10% 3 15% 20
15 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
16 โรงเรียนบ้านไผ่ย้อย 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
17 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม 7 0 0% 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 6
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาว วณิชชา แม่นยำ | อีเมล wanitcha@piriyalai.ac.th
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ | โทรศัพท์ 054-511104 โทรสาร 054-522210
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]