หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่1)
ณ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขตโกศัยนคร
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 323 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-16.30 เวลารายงานตัว 08.15-08.45
2 324 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 6
10.00-16.30 เวลารายงานตัว 08.15-08.45
3 329 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 2 ชั้น 2 ห้อง 221 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-09.30 เวลารายงานตัว 08.15-08.45
4 601 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 221 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.30-10.00 เวลารายงานตัว 08.15-08.45
5 320 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-10.00 เวลารายงานตัว 08.15-08.45
6 322 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-
7 632 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 723 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-16.30 เวลารายงานตัว 08.15-08.45
8 633 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 723 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 5
09.30-16.30 เวลารายงานตัว 08.15-08.45
9 665 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
10 666 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 221 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
10.30-11.00 เวลารายงานตัว 08.15-08.45
11 667 การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 2
10.00-11.00 เวลารายงานตัว 08.15-08.45
12 668 การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-
13 669 ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 724 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 4
10.00-16.30 เวลารายงานตัว 08.15-08.45
14 670 ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 221 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
11.00-11.30 เวลารายงานตัว 08.15-08.45
15 671 ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 2
11.00-12.00 เวลารายงานตัว 08.15-08.45
16 672 ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-
17 673 การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 724 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-16.30 เวลารายงานตัว 08.15-08.45
18 674 การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 221 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
11.30-12.00 เวลารายงานตัว 08.15-08.45
19 675 การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
ไม่มีการแข่งขัน
20 676 การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาว วณิชชา แม่นยำ | อีเมล wanitcha@piriyalai.ac.th
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ | โทรศัพท์ 054-511104 โทรสาร 054-522210
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]