หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา  
2 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่  
3 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 151 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 นางอุษา รัตนบุปผา 18.142084, 100.147275 089-2636129
4 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์  
5 โรงเรียนสองพิทยาคม  
6 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาว วณิชชา แม่นยำ | อีเมล wanitcha@piriyalai.ac.th
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ | โทรศัพท์ 054-511104 โทรสาร 054-522210
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]