หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 011 โรงเรียนบ้านน้ำจวง 9 14 12
2 012 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 19 47 30
3 001 โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม 30 59 40
4 002 โรงเรียนชาติตระการวิทยา 76 224 134
5 004 โรงเรียนดงประคำพิทยาคม 31 57 41
6 005 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 48 110 81
7 007 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 59 115 89
8 006 โรงเรียนนครไทย 90 240 144
9 008 โรงเรียนนาบัววิทยา 57 118 85
10 009 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 51 128 68
11 013 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 56 152 72
12 014 โรงเรียนยางโกลนวิทยา 51 96 65
13 016 โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม 25 47 36
14 017 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 35 71 51
15 019 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 30 58 34
16 003 โรงเรียนญาณนเรศวร์พัฒนาพิทยาคม 0 0 0
17 010 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม 33 63 45
18 018 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 26 55 31
19 015 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 71 177 107
รวม 797 1831 1165
2996

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูวราศิณี สวนสอน E-mail warasinee.1130@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]