หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนนครไทย 90 76 85.39% 9 10.11% 4 4.49% 0 0% 89
2 โรงเรียนชาติตระการวิทยา 76 60 80% 10 13.33% 4 5.33% 1 1.33% 75
3 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 59 42 71.19% 12 20.34% 5 8.47% 0 0% 59
4 โรงเรียนยางโกลนวิทยา 51 36 72% 7 14% 4 8% 3 6% 50
5 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 51 35 74.47% 5 10.64% 7 14.89% 0 0% 47
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 71 34 51.52% 21 31.82% 7 10.61% 4 6.06% 66
7 โรงเรียนนาบัววิทยา 57 31 57.41% 19 35.19% 4 7.41% 0 0% 54
8 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 56 28 59.57% 13 27.66% 4 8.51% 2 4.26% 47
9 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 48 28 62.22% 8 17.78% 5 11.11% 4 8.89% 45
10 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 35 24 72.73% 2 6.06% 5 15.15% 2 6.06% 33
11 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 30 22 78.57% 5 17.86% 0 0% 1 3.57% 28
12 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม 33 18 60% 7 23.33% 4 13.33% 1 3.33% 30
13 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 26 18 72% 3 12% 3 12% 1 4% 25
14 โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม 30 17 62.96% 4 14.81% 5 18.52% 1 3.7% 27
15 โรงเรียนดงประคำพิทยาคม 31 11 40.74% 11 40.74% 3 11.11% 2 7.41% 27
16 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 19 10 55.56% 6 33.33% 1 5.56% 1 5.56% 18
17 โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม 25 7 30.43% 7 30.43% 4 17.39% 5 21.74% 23
18 โรงเรียนบ้านน้ำจวง 9 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูวราศิณี สวนสอน E-mail warasinee.1130@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]