หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 23 52 36
2 003 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 29 50 38
3 007 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 65 149 100
4 008 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 56 117 88
5 009 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 73 155 112
6 010 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 35 72 45
7 011 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 71 162 109
8 012 โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม 27 45 31
9 013 โรงเรียนหนองพระพิทยา 35 87 42
10 004 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 22 48 34
11 005 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 67 128 91
12 006 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 39 85 63
13 002 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 37 68 52
14 014 โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 87 291 137
รวม 666 1509 978
2487

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ว่าที่ ร.ต.ประสพโชค โพธิ์ทอง โทร. 0818888161
ทีมพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศการแข่งขันศิลปหัตถกรรมSillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]