หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 73 59 84.29% 7 10% 3 4.29% 1 1.43% 70
2 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 67 52 83.87% 8 12.9% 1 1.61% 1 1.61% 62
3 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 65 50 84.75% 7 11.86% 2 3.39% 0 0% 59
4 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 71 43 79.63% 5 9.26% 3 5.56% 3 5.56% 54
5 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 56 34 72.34% 7 14.89% 3 6.38% 3 6.38% 47
6 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 37 23 74.19% 0 0% 3 9.68% 5 16.13% 31
7 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 35 21 60% 5 14.29% 5 14.29% 4 11.43% 35
8 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 39 20 55.56% 6 16.67% 6 16.67% 4 11.11% 36
9 โรงเรียนหนองพระพิทยา 35 18 56.25% 10 31.25% 3 9.38% 1 3.13% 32
10 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 29 17 68% 2 8% 3 12% 3 12% 25
11 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 23 14 70% 2 10% 3 15% 1 5% 20
12 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 22 13 65% 4 20% 2 10% 1 5% 20
13 โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม 27 12 70.59% 3 17.65% 0 0% 2 11.76% 17
14 โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 87 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ว่าที่ ร.ต.ประสพโชค โพธิ์ทอง โทร. 0818888161
ทีมพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศการแข่งขันศิลปหัตถกรรมSillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]