หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 013 โรงเรียนบ้านปลักแรด 29 64 41
2 003 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 65 110 87
3 002 โรงเรียนจ่านกร้อง 89 261 118
4 005 โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” 34 59 49
5 007 โรงเรียนดอนทองวิทยา 16 23 20
6 009 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม 19 32 25
7 011 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 50 105 66
8 012 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม 18 69 22
9 014 โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา 43 98 59
10 016 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 70 161 100
11 017 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 80 161 109
12 019 โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา 14 23 18
13 004 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 103 269 151
14 008 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 36 126 63
15 010 โรงเรียนธีรธาดาพิษณุโลก 0 0 0
16 015 โรงเรียนผดุงราษฎร์ 49 125 67
17 006 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 42 72 57
18 001 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 21 42 32
19 018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 18 32 20
รวม 796 1832 1104
2936

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูเอกกมล เรืองเดช Tel : 087-2044725 E-mail : akamon_a@hotmail.co.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]