หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 103 74 79.57% 14 15.05% 4 4.3% 1 1.08% 93
2 โรงเรียนจ่านกร้อง 89 58 74.36% 13 16.67% 5 6.41% 2 2.56% 78
3 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 80 49 62.82% 19 24.36% 7 8.97% 3 3.85% 78
4 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 70 43 74.14% 10 17.24% 2 3.45% 3 5.17% 58
5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 65 40 74.07% 9 16.67% 2 3.7% 3 5.56% 54
6 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 50 19 42.22% 18 40% 5 11.11% 3 6.67% 45
7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 36 19 61.29% 8 25.81% 2 6.45% 2 6.45% 31
8 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 42 18 42.86% 15 35.71% 5 11.9% 4 9.52% 42
9 โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา 43 16 45.71% 11 31.43% 5 14.29% 3 8.57% 35
10 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 18 14 82.35% 2 11.76% 0 0% 1 5.88% 17
11 โรงเรียนผดุงราษฎร์ 49 11 35.48% 10 32.26% 9 29.03% 1 3.23% 31
12 โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” 34 10 34.48% 12 41.38% 6 20.69% 1 3.45% 29
13 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 21 5 29.41% 3 17.65% 6 35.29% 3 17.65% 17
14 โรงเรียนบ้านปลักแรด 29 5 35.71% 1 7.14% 4 28.57% 4 28.57% 14
15 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม 19 4 25% 9 56.25% 2 12.5% 1 6.25% 16
16 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม 18 4 30.77% 7 53.85% 1 7.69% 1 7.69% 13
17 โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา 14 4 33.33% 5 41.67% 1 8.33% 2 16.67% 12
18 โรงเรียนดอนทองวิทยา 16 3 25% 3 25% 2 16.67% 4 33.33% 12
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูเอกกมล เรืองเดช Tel : 087-2044725 E-mail : akamon_a@hotmail.co.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]