หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 7 พิษณุโลก สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก สำนักงาน กศน.จังหวัด
2 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ โรงเรียนกีฬาองค์การบ
3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิ
4 โรงเรียนจ่านกร้อง โรงเรียนจ่านกร้อง โรงเรียนจ่านกร้อง โรงเรียนจ่านกร้อง โรงเรียนจ่านกร้อง
5 โรงเรียนดอนทองวิทยา โรงเรียนดอนทองวิทยา โรงเรียนดอนทองวิทยา โรงเรียนดอนทองวิทยา โรงเรียนดอนทองวิทยา
6 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม โรงเรียนท่าทองพิทยาคม โรงเรียนท่าทองพิทยาคม โรงเรียนท่าทองพิทยาคม โรงเรียนท่าทองพิทยาค
7 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา โรงเรียนบางระกำวิทยศ
8 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม โรงเรียนบ้านกร่างวิท
9 โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา โรงเรียนประชาสงเคราะ
10 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โรงเรียนพิษณุโลกพิทย
11 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา   โรงเรียนพุทธชินราชพิ
12 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตร
13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูเอกกมล เรืองเดช Tel : 087-2044725 E-mail : akamon_a@hotmail.co.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]