หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 013 โรงเรียนบ้านบ่อรัง 0 0 0
2 005 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 34 83 49
3 006 โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 39 66 55
4 008 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 16 41 24
5 010 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 42 82 61
6 009 โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 49 90 67
7 012 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 93 212 144
8 011 โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม 43 78 53
9 014 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 84 245 145
10 018 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 63 135 93
11 022 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 62 150 107
12 023 โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม 45 72 61
13 026 โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม 27 57 34
14 025 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 54 124 80
15 030 โรงเรียนหนองไผ่ 111 377 180
16 020 โรงเรียนเพชรละครวิทยา 58 133 89
17 021 โรงเรียนเมืองศรีเทพ 74 177 120
18 002 โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 33 91 50
19 001 โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 26 41 35
20 015 โรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์ 10 35 17
21 016 โรงเรียนปาลพันธุ์วิทยา 6 9 8
22 024 โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา 16 32 25
23 027 โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา 9 13 12
24 028 โรงเรียนสมอทอดศึกษา 21 40 22
25 029 โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 24 55 38
26 031 โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 6 9 7
27 032 โรงเรียนอุดมวิทยา 32 57 38
28 007 โรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา 16 25 21
29 019 โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ 11 31 16
30 004 โรงเรียนโชติวิทยา 17 26 17
31 003 โรงเรียนใจจำนงศึกษา 17 33 23
32 017 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ประชานิมิต 18 31 19
รวม 1156 2650 1710
4360

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร (krupairost@sec40.go.th) 092-1941194 และ นายชัชวานนท์ สงคราม (kroofluke@na.ac.th) 091-2919858
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]