หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนหนองไผ่ 111 82 78.85% 14 13.46% 5 4.81% 3 2.88% 104
2 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 93 66 78.57% 12 14.29% 4 4.76% 2 2.38% 84
3 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 84 50 69.44% 13 18.06% 7 9.72% 2 2.78% 72
4 โรงเรียนเมืองศรีเทพ 74 33 50% 20 30.3% 8 12.12% 5 7.58% 66
5 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 62 31 55.36% 11 19.64% 11 19.64% 3 5.36% 56
6 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 54 31 62% 10 20% 8 16% 1 2% 50
7 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 63 28 51.85% 15 27.78% 7 12.96% 4 7.41% 54
8 โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 49 26 54.17% 16 33.33% 2 4.17% 4 8.33% 48
9 โรงเรียนเพชรละครวิทยา 58 23 47.92% 16 33.33% 4 8.33% 5 10.42% 48
10 โรงเรียนอุดมวิทยา 32 20 66.67% 4 13.33% 3 10% 3 10% 30
11 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 42 18 46.15% 9 23.08% 7 17.95% 5 12.82% 39
12 โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม 45 17 38.64% 18 40.91% 3 6.82% 6 13.64% 44
13 โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 39 14 43.75% 9 28.13% 5 15.63% 4 12.5% 32
14 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 34 14 43.75% 5 15.63% 8 25% 5 15.63% 32
15 โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 33 14 70% 5 25% 1 5% 0 0% 20
16 โรงเรียนใจจำนงศึกษา 17 14 82.35% 0 0% 2 11.76% 1 5.88% 17
17 โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 26 12 48% 6 24% 6 24% 1 4% 25
18 โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม 43 9 31.03% 12 41.38% 5 17.24% 3 10.34% 29
19 โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 24 9 37.5% 6 25% 7 29.17% 2 8.33% 24
20 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ประชานิมิต 18 8 47.06% 5 29.41% 3 17.65% 1 5.88% 17
21 โรงเรียนสมอทอดศึกษา 21 8 42.11% 3 15.79% 5 26.32% 3 15.79% 19
22 โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา 16 7 43.75% 3 18.75% 3 18.75% 3 18.75% 16
23 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 16 7 50% 1 7.14% 4 28.57% 2 14.29% 14
24 โรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา 16 6 40% 6 40% 1 6.67% 2 13.33% 15
25 โรงเรียนโชติวิทยา 17 6 40% 5 33.33% 0 0% 4 26.67% 15
26 โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม 27 4 16% 8 32% 8 32% 5 20% 25
27 โรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์ 10 2 20% 2 20% 3 30% 3 30% 10
28 โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
29 โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ 11 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
30 โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา 9 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 4 50% 8
31 โรงเรียนปาลพันธุ์วิทยา 6 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 6
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร (krupairost@sec40.go.th) 092-1941194 และ นายชัชวานนท์ สงคราม (kroofluke@na.ac.th) 091-2919858
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]