หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 008 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ 24 42 35
2 009 โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 7 14 10
3 010 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 14 26 21
4 011 โรงเรียนบ้านวังกวาง 22 41 32
5 012 โรงเรียนบ้านสงเปลือย 51 105 77
6 013 โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ 19 31 26
7 006 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 42 66 56
8 007 โรงเรียนบ้านโคกมน 26 54 40
9 027 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 22 32 28
10 035 โรงเรียนห้วยลาด 19 35 28
11 001 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 57 170 96
12 004 โรงเรียนติ้ววิทยาคม 49 108 80
13 005 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 36 82 55
14 018 โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 37 104 47
15 017 โรงเรียนผาแดงวิทยาคม 5 10 5
16 023 โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 31 61 47
17 025 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 39 74 49
18 030 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 93 273 149
19 029 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 88 196 136
20 019 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 55 99 76
21 021 โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 56 124 83
22 022 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 59 142 83
23 003 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 45 98 61
24 032 โรงเรียนจิตพิมล 7 28 16
25 016 โรงเรียนผดุงวิทย์ 39 89 63
26 024 โรงเรียนฤทัยทิพย์ 42 66 60
27 026 โรงเรียนศรีไพรวิทยา 0 0 0
28 033 โรงเรียนสิรินคริสเตียน 12 2 4
29 028 โรงเรียนหยกฟ้า 0 0 0
30 020 โรงเรียนเมตตาวิทยา 35 58 45
31 034 โรงเรียนเมตตาศึกษา 5 7 7
32 031 โรงเรียนเอื้ออังกูรวิทยา 5 6 6
33 002 โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา 10 20 15
34 015 โรงเรียนปริยัติสามัญวัดสระเกศ 8 14 10
35 014 โรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม 15 25 23
รวม 1074 2302 1569
3871

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางปิยะธิดา สิริโรจนมัย piyasiri001@gmail.com 0910103336
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]