หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 93 79 90.8% 2 2.3% 4 4.6% 2 2.3% 87
2 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 88 64 84.21% 10 13.16% 2 2.63% 0 0% 76
3 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 55 37 74% 9 18% 2 4% 2 4% 50
4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 57 37 69.81% 6 11.32% 4 7.55% 6 11.32% 53
5 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 59 33 62.26% 10 18.87% 4 7.55% 6 11.32% 53
6 โรงเรียนติ้ววิทยาคม 49 31 65.96% 8 17.02% 4 8.51% 4 8.51% 47
7 โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 56 30 62.5% 8 16.67% 5 10.42% 5 10.42% 48
8 โรงเรียนบ้านสงเปลือย 51 27 55.1% 17 34.69% 2 4.08% 3 6.12% 49
9 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 45 27 65.85% 5 12.2% 4 9.76% 5 12.2% 41
10 โรงเรียนผดุงวิทย์ 39 25 65.79% 5 13.16% 5 13.16% 3 7.89% 38
11 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 42 24 63.16% 9 23.68% 2 5.26% 3 7.89% 38
12 โรงเรียนเมตตาวิทยา 35 24 68.57% 6 17.14% 3 8.57% 2 5.71% 35
13 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 36 23 71.88% 4 12.5% 3 9.38% 2 6.25% 32
14 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 39 18 54.55% 5 15.15% 6 18.18% 4 12.12% 33
15 โรงเรียนฤทัยทิพย์ 42 16 47.06% 8 23.53% 5 14.71% 5 14.71% 34
16 โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 37 15 55.56% 6 22.22% 5 18.52% 1 3.7% 27
17 โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 31 15 57.69% 4 15.38% 4 15.38% 3 11.54% 26
18 โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ 19 13 76.47% 1 5.88% 2 11.76% 1 5.88% 17
19 โรงเรียนบ้านโคกมน 26 10 40% 6 24% 6 24% 3 12% 25
20 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ 24 8 44.44% 7 38.89% 1 5.56% 2 11.11% 18
21 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 22 8 42.11% 5 26.32% 3 15.79% 3 15.79% 19
22 โรงเรียนห้วยลาด 19 8 50% 5 31.25% 2 12.5% 1 6.25% 16
23 โรงเรียนบ้านวังกวาง 22 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
24 โรงเรียนจิตพิมล 7 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
25 โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
26 โรงเรียนผาแดงวิทยาคม 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
27 โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา 10 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
28 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 14 1 8.33% 5 41.67% 2 16.67% 4 33.33% 12
29 โรงเรียนเมตตาศึกษา 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
30 โรงเรียนสิรินคริสเตียน 12 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
31 โรงเรียนเอื้ออังกูรวิทยา 5 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
32 โรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม 15 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
33 โรงเรียนปริยัติสามัญวัดสระเกศ 8 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางปิยะธิดา สิริโรจนมัย piyasiri001@gmail.com 0910103336
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]