หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 60 125 80
2 008 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 68 166 102
3 015 โรงเรียนพัชรพิทยาคม 14 34 21
4 020 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 40 72 60
5 021 โรงเรียนวังโป่งศึกษา 45 88 55
6 024 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 103 284 163
7 025 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 32 74 50
8 013 โรงเรียนเนินพิทยาคม 17 44 21
9 016 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 30 58 40
10 017 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 84 207 130
11 001 โรงเรียนกิตติพิทยา 17 26 22
12 010 โรงเรียนดงขุยวิริยานุสรณ์ 0 0 0
13 023 โรงเรียนวัชรชัย 23 37 33
14 027 โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา 13 29 22
15 005 โรงเรียนเซนต์นีโอศรีชนแดน 25 51 31
16 007 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 72 188 120
17 028 โรงเรียนเสรีศึกษา 89 271 146
18 031 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 53 135 68
19 014 โรงเรียนปริยัติธรรมสามัญวัดมหาธาตุ 7 9 8
20 019 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 56 132 85
21 011 โรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยา 31 59 46
รวม 879 2089 1303
3392

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายวันดี กุมภาพันธ์ (lovelyfools@windowslive.com) 084-8111008 และ นางสาวจิรัชญา อิ่มอินทร์ (jirat@sec40.go.th) 089-4414904
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]