หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 103 86 88.66% 5 5.15% 0 0% 6 6.19% 97
2 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 84 69 88.46% 6 7.69% 1 1.28% 2 2.56% 78
3 โรงเรียนเสรีศึกษา 89 51 58.62% 22 25.29% 6 6.9% 8 9.2% 87
4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 72 50 71.43% 14 20% 2 2.86% 4 5.71% 70
5 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 68 45 67.16% 14 20.9% 2 2.99% 6 8.96% 67
6 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 60 34 62.96% 10 18.52% 3 5.56% 7 12.96% 54
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 56 30 56.6% 9 16.98% 6 11.32% 8 15.09% 53
8 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 53 25 52.08% 11 22.92% 6 12.5% 6 12.5% 48
9 โรงเรียนวังโป่งศึกษา 45 22 50% 9 20.45% 7 15.91% 6 13.64% 44
10 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 40 14 36.84% 12 31.58% 8 21.05% 4 10.53% 38
11 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 30 12 41.38% 9 31.03% 2 6.9% 6 20.69% 29
12 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 32 12 44.44% 5 18.52% 5 18.52% 5 18.52% 27
13 โรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยา 31 7 29.17% 8 33.33% 3 12.5% 6 25% 24
14 โรงเรียนเซนต์นีโอศรีชนแดน 25 7 41.18% 6 35.29% 3 17.65% 1 5.88% 17
15 โรงเรียนเนินพิทยาคม 17 7 41.18% 4 23.53% 4 23.53% 2 11.76% 17
16 โรงเรียนวัชรชัย 23 6 27.27% 6 27.27% 5 22.73% 5 22.73% 22
17 โรงเรียนพัชรพิทยาคม 14 6 42.86% 2 14.29% 3 21.43% 3 21.43% 14
18 โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา 13 3 25% 3 25% 2 16.67% 4 33.33% 12
19 โรงเรียนปริยัติธรรมสามัญวัดมหาธาตุ 7 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 6
20 โรงเรียนกิตติพิทยา 17 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายวันดี กุมภาพันธ์ (lovelyfools@windowslive.com) 084-8111008 และ นางสาวจิรัชญา อิ่มอินทร์ (jirat@sec40.go.th) 089-4414904
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]