หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 กลุ่ม 1
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง ห้อง 431-432 14 พ.ย. 2559 13.00-15.30
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง ห้อง 431-432 15 พ.ย. 2559 13.00-15.30
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 236 14 พ.ย. 2559 08.30 – 15.30
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 236 15 พ.ย. 2559 08.30 – 15.30
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง ห้อง 223 14 พ.ย. 2559 08.30 – 15.30
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง ห้อง 223 15 พ.ย. 2559 08.30 – 15.30
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง ห้อง 431 15 พ.ย. 2559 09.00
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง ห้อง 212 14 พ.ย. 2559 08.30 – 15.30
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง ห้อง 212 15 พ.ย. 2559 08.30 – 15.30
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง ห้อง 224-225 14 พ.ย. 2559 08.30 – 15.30
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง ห้อง 224-225 15 พ.ย. 2559 08.30 – 15.30
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง ห้อง 222 15 พ.ย. 2559 08.30 – 15.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายวันดี กุมภาพันธ์ (lovelyfools@windowslive.com) 084-8111008 และ นางสาวจิรัชญา อิ่มอินทร์ (jirat@sec40.go.th) 089-4414904
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]