ปฎิทินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
วันที่ 15-30 ก.ย. 2559
    - รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันฯ (หากไม่ส่งตามกำหนดเวลา
ถือว่าไม่ประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขัน)
    - ศูนย์พัฒนาวิชาการฯ กรอกรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ/
และคณะกรรมการการตัดสิน ผ่านเว็ปไซค์
วันที่ 24-30 ต.ค.2559
     - โรงเรียนแก้ไข/เปลี่ยนตัวนักเรียนผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน
วันที่ 13-15 พ.ย. 2559
     - จัดการแข่งขันตามตารางที่กำหนด
วันที่ 16 พ.ย. 2559
     - ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระฯ รายงานผลการแข่งขันฯ
วันที่ 14-16 ธ.ค. 2559
     - แข่งขันในระดับภาคเหนือที่จังหวัดลำปาง
หมายเหตุ ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ รร.นครสวรรค์/086-4616139
 
วันศุกร์ ที่ 09 กันยายน 2559 เวลา 11:48 น.