หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 052 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 25 80 48
2 005 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 50 86 76
3 007 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 94 230 139
4 006 โรงเรียนช่องแคพิทยาคม 23 47 36
5 009 โรงเรียนตะคร้อพิทยา 46 81 67
6 010 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 78 193 119
7 011 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 89 250 140
8 012 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 69 146 101
9 013 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 41 75 58
10 014 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 115 283 177
11 018 โรงเรียนนครสวรรค์ 99 279 158
12 020 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 84 238 129
13 021 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 85 218 141
14 023 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา 10 22 10
15 022 โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 31 93 48
16 027 โรงเรียนพนมรอกวิทยา 42 96 56
17 028 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 53 104 78
18 030 โรงเรียนพระบางวิทยา 70 132 99
19 035 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 34 58 46
20 037 โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม 24 59 37
21 038 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 91 193 148
22 039 โรงเรียนวังข่อยพิทยา 58 105 82
23 040 โรงเรียนวังบ่อวิทยา 35 60 49
24 041 โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 45 99 64
25 044 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 125 364 197
26 047 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 72 171 116
27 048 โรงเรียนหนองบัว 139 366 229
28 049 โรงเรียนหนองโพพิทยา 43 84 68
29 051 โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 30 62 43
30 050 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 100 247 156
31 053 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 58 115 77
32 001 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 55 141 83
33 003 โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม 38 72 43
34 004 โรงเรียนเขาทองพิทยาคม 35 89 50
35 015 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 89 254 149
36 033 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 57 140 88
37 002 โรงเรียนโกรกพระ 43 126 77
38 032 โรงเรียนไพศาลีพิทยา 92 230 153
39 024 โรงเรียนประชานุเคราะห์ 5 6 5
40 025 โรงเรียนปรียาโชติ 41 108 67
41 026 โรงเรียนปวีณาวิทยา 10 17 12
42 029 โรงเรียนพยุหะวิทยา 16 41 18
43 036 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 115 365 184
44 042 โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา 5 14 5
45 043 โรงเรียนวิสุทธิศึกษา 14 33 18
46 008 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 68 200 97
47 034 โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 5 22 13
48 031 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 38 91 42
49 019 โรงเรียนนครสวรรค์อิงลิชโปรแกรม 5 7 7
50 045 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ 24 40 33
51 046 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 22 41 29
52 016 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 15 35 22
53 017 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต 11 18 11
รวม 2761 6726 4198
10924

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]