หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนหนองบัว 139 99 79.2% 12 9.6% 10 8% 4 3.2% 125
2 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 125 95 81.9% 14 12.07% 5 4.31% 2 1.72% 116
3 โรงเรียนนครสวรรค์ 99 79 84.95% 5 5.38% 7 7.53% 2 2.15% 93
4 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 115 74 71.15% 21 20.19% 9 8.65% 0 0% 104
5 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 94 65 77.38% 14 16.67% 3 3.57% 2 2.38% 84
6 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 89 63 74.12% 12 14.12% 7 8.24% 3 3.53% 85
7 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 115 57 52.29% 33 30.28% 15 13.76% 4 3.67% 109
8 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 91 56 70% 11 13.75% 9 11.25% 4 5% 80
9 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 100 54 60.67% 21 23.6% 9 10.11% 5 5.62% 89
10 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 85 53 68.83% 11 14.29% 8 10.39% 5 6.49% 77
11 โรงเรียนไพศาลีพิทยา 92 52 57.78% 19 21.11% 11 12.22% 8 8.89% 90
12 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 72 49 74.24% 5 7.58% 7 10.61% 5 7.58% 66
13 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 89 48 57.14% 19 22.62% 12 14.29% 5 5.95% 84
14 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 84 44 64.71% 11 16.18% 8 11.76% 5 7.35% 68
15 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 78 35 50.72% 15 21.74% 13 18.84% 6 8.7% 69
16 โรงเรียนพระบางวิทยา 70 30 46.88% 18 28.13% 7 10.94% 9 14.06% 64
17 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 57 30 61.22% 11 22.45% 5 10.2% 3 6.12% 49
18 โรงเรียนวังข่อยพิทยา 58 29 55.77% 10 19.23% 8 15.38% 5 9.62% 52
19 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 69 28 43.08% 16 24.62% 13 20% 8 12.31% 65
20 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 68 26 44.07% 18 30.51% 10 16.95% 5 8.47% 59
21 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 55 26 53.06% 10 20.41% 4 8.16% 9 18.37% 49
22 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 53 23 50% 12 26.09% 7 15.22% 4 8.7% 46
23 โรงเรียนตะคร้อพิทยา 46 23 51.11% 12 26.67% 7 15.56% 3 6.67% 45
24 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 58 21 37.5% 17 30.36% 11 19.64% 7 12.5% 56
25 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 50 21 43.75% 15 31.25% 8 16.67% 4 8.33% 48
26 โรงเรียนโกรกพระ 43 21 58.33% 8 22.22% 4 11.11% 3 8.33% 36
27 โรงเรียนปรียาโชติ 41 17 44.74% 11 28.95% 6 15.79% 4 10.53% 38
28 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 38 16 45.71% 10 28.57% 5 14.29% 4 11.43% 35
29 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 34 16 48.48% 7 21.21% 5 15.15% 5 15.15% 33
30 โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 45 15 41.67% 11 30.56% 5 13.89% 5 13.89% 36
31 โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 30 15 53.57% 6 21.43% 3 10.71% 4 14.29% 28
32 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 41 15 46.88% 5 15.63% 9 28.13% 3 9.38% 32
33 โรงเรียนพนมรอกวิทยา 42 14 35% 14 35% 8 20% 4 10% 40
34 โรงเรียนเขาทองพิทยาคม 35 14 42.42% 9 27.27% 5 15.15% 5 15.15% 33
35 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 25 14 58.33% 4 16.67% 3 12.5% 3 12.5% 24
36 โรงเรียนหนองโพพิทยา 43 12 35.29% 10 29.41% 6 17.65% 6 17.65% 34
37 โรงเรียนวังบ่อวิทยา 35 12 41.38% 9 31.03% 6 20.69% 2 6.9% 29
38 โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 31 12 42.86% 8 28.57% 3 10.71% 5 17.86% 28
39 โรงเรียนช่องแคพิทยาคม 23 11 50% 5 22.73% 5 22.73% 1 4.55% 22
40 โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม 24 11 52.38% 4 19.05% 6 28.57% 0 0% 21
41 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ 24 9 52.94% 3 17.65% 3 17.65% 2 11.76% 17
42 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 15 8 53.33% 2 13.33% 3 20% 2 13.33% 15
43 โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม 38 7 23.33% 6 20% 10 33.33% 7 23.33% 30
44 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 22 4 23.53% 5 29.41% 4 23.53% 4 23.53% 17
45 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา 10 3 33.33% 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 9
46 โรงเรียนพยุหะวิทยา 16 3 30% 2 20% 2 20% 3 30% 10
47 โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
48 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต 11 2 22.22% 3 33.33% 4 44.44% 0 0% 9
49 โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา 5 0 0% 5 100% 0 0% 0 0% 5
50 โรงเรียนนครสวรรค์อิงลิชโปรแกรม 5 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
51 โรงเรียนวิสุทธิศึกษา 14 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
52 โรงเรียนปวีณาวิทยา 10 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
53 โรงเรียนประชานุเคราะห์ 5 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]