หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สนามกีฬากลาง  
2 โรงเรียนนครสวรรค์ นายทองหล่อ จันทร์เปีย  
3 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล  
4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม  
5 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]