หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 005 โรงเรียนทุ่งช้าง 76 166 114
2 004 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 113 267 161
3 006 โรงเรียนบ่อเกลือ 63 120 90
4 007 โรงเรียนปัว 124 296 191
5 008 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 49 80 64
6 009 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 96 212 143
7 010 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 45 92 64
8 019 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 38 57 45
9 020 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 32 56 41
10 021 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 28 45 37
11 001 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 86 204 126
12 012 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 35 68 50
13 011 โรงเรียนเมืองแงง 38 78 53
14 003 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 46 94 62
15 014 โรงเรียนวัดนิโคธาราม 0 0 0
16 013 โรงเรียนวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา 0 0 0
17 015 โรงเรียนวัดบ่อหลวงวิทยาธรรม 0 0 0
18 016 โรงเรียนวัดปรางค์ 0 0 0
19 017 โรงเรียนวัดภูเก็ต 0 0 0
20 018 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงวิทยา 0 0 0
21 002 โรงเรียนเชียงกลางปริยัติศึกษา 0 0 0
รวม 869 1835 1241
3076

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวปริศนา หงษ์ทอง 0827700716
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]