หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนปัว 124 102 85% 17 14.17% 1 0.83% 0 0% 120
2 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 113 85 81.73% 14 13.46% 5 4.81% 0 0% 104
3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 96 65 72.22% 18 20% 3 3.33% 4 4.44% 90
4 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 86 65 80.25% 12 14.81% 3 3.7% 1 1.23% 81
5 โรงเรียนทุ่งช้าง 76 50 66.67% 17 22.67% 4 5.33% 4 5.33% 75
6 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 46 28 77.78% 5 13.89% 1 2.78% 2 5.56% 36
7 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 49 22 45.83% 20 41.67% 5 10.42% 1 2.08% 48
8 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 45 21 52.5% 12 30% 4 10% 3 7.5% 40
9 โรงเรียนบ่อเกลือ 63 20 41.67% 17 35.42% 3 6.25% 8 16.67% 48
10 โรงเรียนเมืองแงง 38 17 50% 10 29.41% 6 17.65% 1 2.94% 34
11 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 38 17 50% 10 29.41% 5 14.71% 2 5.88% 34
12 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 35 17 54.84% 7 22.58% 5 16.13% 2 6.45% 31
13 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 32 16 51.61% 8 25.81% 1 3.23% 6 19.35% 31
14 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 28 15 62.5% 3 12.5% 4 16.67% 2 8.33% 24
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวปริศนา หงษ์ทอง 0827700716
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]