หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเขต 37 น่าน 2 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 21-22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว ใต้ถุนอาคาร 5 21 ต.ค. 2559 .
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว ใต้ถุนอาคาร 5 21 ต.ค. 2559
-
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว ใต้ถุนอาคาร 5 21 ต.ค. 2559
-
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว ใต้ถุนอาคาร 5 21 ต.ค. 2559
-
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว ใต้ถุนอาคาร 5 21 ต.ค. 2559
-
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว ใต้ถุนอาคาร 5 21 ต.ค. 2559
-
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว ใต้ถุนอาคาร 5 21 ต.ค. 2559
-
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว ใต้ถุนอาคาร 5 21 ต.ค. 2559
-
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว ใต้ถุนอาคาร 5 21 ต.ค. 2559
-
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว ใต้ถุนอาคาร 5 21 ต.ค. 2559
-
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว ใต้ถุนอาคาร 5 21 ต.ค. 2559
-
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว ลานแหล่งเรียนรู้สวนปาล์ม 21 ต.ค. 2559
-
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว ลานแหล่งเรียนรู้สวนปาล์ม 21 ต.ค. 2559
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวปริศนา หงษ์ทอง 0827700716
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]