สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีศรีน่าน 41 28 16 85 98 16 5 1 119
2 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 31 22 10 63 71 9 2 1 82
3 สา 30 20 19 69 87 12 5 1 104
4 นาน้อย 24 21 12 57 67 17 2 3 86
5 นาหมื่นพิทยาคม 9 6 4 19 25 9 7 2 41
6 สันติสุขพิทยาคม 7 7 12 26 33 17 6 5 56
7 ราชประชานุเคราะห์ 56 6 6 7 19 24 9 10 6 43
8 ตาลชุมพิทยาคม 4 3 3 10 14 15 4 2 33
9 บ้านหลวง 3 9 5 17 31 20 7 6 58
10 บ่อสวกวิทยาคาร 3 1 5 9 15 11 0 4 26
11 เมืองลีประชาสามัคคี 3 0 1 4 5 8 4 2 17
12 นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 2 7 3 12 25 25 10 6 60
13 แม่จริม 2 4 8 14 20 15 8 5 43
14 น่านนคร 1 2 7 10 20 8 7 5 35
15 สาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก 1 1 2 4 10 7 8 4 25
16 น่านประชาอุทิศ 1 1 2 4 6 6 4 3 16
17 ยาบหัวนาวิทยา 1 1 1 3 5 6 10 3 21
18 น่านคริสเตียนศึกษา 0 4 3 7 14 10 12 8 36
19 ศรีนครน่าน 0 3 3 6 7 13 6 0 26
20 นันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม 0 0 0 0 4 10 9 9 23
รวม 169 146 123 438 581 243 126 76 950