หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 026 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 69 154 108
2 034 โรงเรียนนาน้อย 90 202 143
3 028 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 48 92 63
4 040 โรงเรียนน่านนคร 40 63 53
5 037 โรงเรียนน่านประชาอุทิศ 19 43 28
6 036 โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 34 71 51
7 032 โรงเรียนบ้านหลวง 65 132 87
8 039 โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา 34 61 41
9 031 โรงเรียนศรีนครน่าน 26 48 29
10 033 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 89 235 139
11 029 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 123 329 186
12 027 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 63 150 90
13 022 โรงเรียนสา 115 297 170
14 038 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก 30 54 43
15 035 โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 21 55 36
16 030 โรงเรียนแม่จริม 56 135 87
17 025 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 61 119 74
18 023 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 38 76 48
19 041 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม 35 59 38
20 024 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 50 145 87
รวม 1106 2520 1601
4121

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่นายภาสกร กติยา : โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน : 085-6247575 :pasakorn_sa@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]